Начало > изложба > Съдържание
Изпълнение на кабелна електрическа кола таксуване
- Jan 21, 2017 -

Електрически автомобил кабел за зареждане, както наскоро нов жици и кабели, има уникални изисквания, съществуващите проводници и кабели продуктови стандарти не отговарят на изпълнението

Изисквания, изискват отделни стандарти кабел за зареждане на продукта, да осигури основата за научноизследователска и развойна дейност и производство на нови проводници и кабели материали могат да отговарят на зареждане изискванията кабелни, подходящи за зареждане на кабелни изделия, се превърна посока на зареждане кабел материал, въз основа на необходимостта от разработване на нов материал възможно най-бързо на стандартите за кабелна продукти за таксуване.


Copyright © BESEN-Group Всички права запазени.